jkjlklj

Naszym klientom oferujemy:

  • Konserwacja, naprawa oraz remonty kapitalne śmieciarek, zamiatarek, myjek do kontenerów,pługów, urządzeń bramowych, hakowych oraz podestów ruchomych
  • Sprzedaż części zamiennych
  • Regeneracja siłowników każdego typu
  • Przeglądy i konserwacje urządzeń poddozorowych
  • Wykonanie dokumentacji wraz z oddaniem urządzenia do badania technicznego UDT
  • Profesjonalne doradztwo techniczne
  • Sprzęt komunalny nowy oraz używany