OFERTA


Naszym klientom oferujemy:

  • Konserwacja, naprawa oraz remonty kapitalne śmieciarek, zamiatarek, myjek do kontenerów,pługów, urządzeń bramowych, hakowych oraz podestów ruchomych
  • Sprzedaż części zamiennych
  • Regeneracja siłowników każdego typu
  • Przeglądy i konserwacje urządzeń poddozorowych
  • Wykonanie dokumentacji wraz z oddaniem urządzenia do badania technicznego UDT
  • Profesjonalne doradztwo techniczne
  • Sprzęt komunalny nowy oraz używanyczęści zamienne


Oferujemy części zamienne do śmieciarek firm :

-Faun

-Geesink

-Schörling

-Zöller

-Ekocel

-Schneider

-Grange

-Otto

-części do hydrauliki- pompy, rozdzielacze, filtry, siłowniki, zestawy naprawcze

-części elektryczne - sterowniki,pulpity sterujące,kasety sterownicze

-części i podzespoły metalowe - bolce,tuleje,drążki,wanny,elementy zbiornika zasadniczego i odwłoku śmieciarki

-pozostałe - stopnie do śmieciarek,osłony, nalepki ostrzegawcze